Zapisujte si stavy energií – pak vás nic nepřekvapí. Například průběžná kontrola stavu vody vás uchrání před únikem vody z míst, kam nechodíte tak často, jako jsou sklepy nebo garáž. Pokud je tam někde prasklá armatura, a voda uniká kamsi do podloží, není to na první pohled patrné a poznáte to až z vyúčtování, kdy zbytečně přeplatíte pár tisíc korun navíc. Kontrolovat můžete i odběr elektřiny a plynu, abyste měli o své spotřebě přehled. A spoléhat se na elektronická média? Co je na papíře, vám nikdo nevymaže a ani vám žádná data neukradne, a pokud máte reklamní blok u sebe, pravděpodobně vám jej ani nikdo nezcizí.

zápisník na stole

Pište si, co je potřeba zařídit – cokoli vás napadne, že je zapotřebí v domácnosti, v zaměstnání, v souvislosti s dětmi, s domácími zvířaty – všechno si pište raději do papírového záznamníku, než do elektronického diáře. Elektronika není stoprocentně spolehlivá, zatímco váš záznam na papíře ano. A vyhněte se raději papírovým trhacím bločkům, když něco napíšete na samostatný „papírek“, ten se vám někde zatoulá a záznam ztrácí pak svůj smysl. V reklamním bloku máte vše na jednom místě a navíc přehledně.

reklamní blok

Zapište si významné dny a výročí – kdy má svátek Renata a kdy je Mezinárodní den žen, na to vám odpoví každý kalendář, ale nikdo vám neodpoví na otázku, kdy se narodil váš tchán, kdy slaví narozeniny kolegové z práce, a kdy vaši další známí, s nimiž chcete tyto významné události sdílet. Poznamenejte si je, stejně jako jejich telefonní a e-mailové kontakty hlavně do papírového bločku, a to ze zjevných důvodů, které jsme tu již uváděli v předchozích odstavcích. Odtud se vám nikam neztratí a máte je stále při ruce.

Zapisujte si zajímavé události formou deníčku – některé životní postřehy, nápady, zkušenosti a uplynulé události si můžete poznamenat a v budoucnu z nich čerpat, případně se pak o nich pochlubit někomu dalšímu. Poznámkový blok je něco jako deníček, a opět připomínáme – cokoli je v papírovém deníčku, je jen vaše, a kdo o jeho existenci neví, ten ani neví o vašich zápiscích, zatímco zápisky v mobilu nebo v počítači, který je připojen do Internetu, mohou být za určitých okolností přístupné celému světu.