Akciová společnost neboli a.s. není úplně pro každého. Jedná se totiž o firmy, kde se točí větší obnos peněz a také zde figuruje větší počet zaměstnanců. Pokud už jste veden/a jako podnikatel, máte tu výhodu, že nemusíte už vyřizovat živnostenské oprávnění. Pokud jste nováčkem a právě jste ve své práci podali výpověď s tím, že to teď ukážete podnikatelskému světu, je potřeba si nejprve vyřídit základní formality na živnostenském úřadu.
podnikatelský nápad.png
Tento počin Vám zabere tak 30 minut Vašeho osobního času a bude Vás stát tisíc korun českých. Co je vlastně a.s.? Jedná se o akciovou společnost, která disponuje určitým jměním rozloženého do akcií neboli cenných papírů. Akciová společnost ručí za své závazky majetkem firmy ne majetky akcionářů.

kapitál muže.jpg

Co je potřeba k založení a.s.?

Firmu neboli akciovou společnost může založit jeden zakladatel, pokud je právnickou osobou anebo dva až tři zakladatelé. Hned při založení je potřeba podepsat zakladatelskou listinu, jejichž součástí jsou stanovy, podle kterých celá firma funguje. Zakladatelská listina má i danou formu jak musí vypadat a jaké údaje v ní nesmí chybět. Nesmíme ani zapomenout na základní minimální vklad. U a.s. se jedná o částku 2 000 000 korun českých.

muž v kanclu.jpg
Touto částkou tedy firma ručí za své závazky. Důležitá je i informace ohledně názvu firmy. Ta nesmí být zapsána v obchodním rejstříku, ale název musí obsahovat zkratku akc. spol. anebo známější označení a.s. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na řízení společnosti. Stará se o to valná hromada, která je velmi důležitým orgánem firmy. Valnou hromadu můžeme mít ustavující, mimořádnou anebo náhradní. Rozhoduje o změně stanov, o zrušení společnosti, ale také o volbě členů představenstva nebo dozorčí rady.

Připadá Vám to složité? Spousty informací a také poraden najdete na internetu, kde se dozvíte vše potřebné jak a kde vyřídit všechny formality. Existují i firmy, která Vám se zřízením a.s. rádi za úplatek pomohou.