Moderní pojetí asertivity, alias Čtyři dohody, které jsou v dnešní době velmi populární, již možná znáte. Ve zkratce se jedná o jednání vůči sobě i druhým, které zahrnuje asertivní přístup a především upřímnost.
Co to v praxi vlastně znamená? Každá lidská bytost má právo jednat dle svého uvážení a dle svých vlastních potřeb a pocitů. Je však nezbytné brát na vědomí i city druhých. Znamená to tedy, být sám sebou a zároveň respektovat druhé osoby, zejména ty, které jsou nám nejbližší.
lodě na moři
Jak můžeme tuto metodu aplikovat na výchovu dítěte a proč? Jedná se o přístup otevřené mysli, který dá vašemu dítěti prostor pro vlastní iniciativu v průběhu celého života, ale zároveň nebude růst jako dříví v lese. Dáte mu tímto najevo, že je důležité být upřímný k sobě i k ostatním, vážit si všech na stejné úrovni a že jsou určité zásady, které je potřeba dodržovat – což mu ale nepředáte ve formě pokynů, nýbrž s ním budete sdílet témata každodenního života „na férové vlně“.
rodiče a tři děti
Jaké jsou hlavní body, kterých byste se v rámci této výchovy měli držet?
· Buďte nejlepší přátelé.
· Chovejte k sobě vzájemný respekt.
· Ke každé životní situaci, ať už je pozitivní nebo negativní, se stavte s láskou a společně.
· Nevychovávejte, snažte se jít dítěti příkladem.
· Praktikujte stav přítomného okamžiku.
· Klaďte důraz na sebelásku.
· Nesuďte druhé, nemějte vůči druhým předsudky.
· Pokud máte nějakou domněnku, povídejte si o tom.
· Nelžete si.
· Jezte tolik, kolik chcete a važte si toho, co máte.
· Hrajte si, bavte se, tančete, dělejte to, co vás baví a společně.
· Omlouvejte se a děkujte si.
· Přejte si navzájem jen to dobré, a to samé přejte i všem ostatním lidem.
· Když se vám někdo / něco líbí, řekněte si to.
· Když se vám někdo / něco nelíbí, také to řekněte.
· Učte se od sebe navzájem, přicházejte na nové věci, vymýšlejte nové nápady.
· Užívejte si čas, kdy jste spolu a zároveň i čas, kdy spolu nejste.