V našich končinách se můžete setkat celkem se třemi zástupci plazů – želvy, hadi, ještěrky. Popíšeme si ty nejzajímavější z nich. Obecně v České republice můžete narazit na dva druhy želv – želva nádherná a bahenní. Dále tu máme celkem pět zástupců hadů – užovka stromová, podplamatá, hladká, obojková a zmije obecná. V poslední řadě se můžeme setkat se šesti zástupci ještěrů – slepýš křehký a východní. Dále ještěrka zední, živorodá, zelená a obecná. To je základní rozdělení, teď se podíváme na ty nejzajímavější z nich.

1. Želva bahenní

Je to jediný druh naši původní želvy. V současné době je vedena jako kriticky ohrožený druh a lze ji v přírodě spatřit velmi vzácně. Většina jedinců byla přivezena se snahou o navýšení počtu těchto zástupců želv. Velikost této želvy se pohybuje okolo 20-25 cm, samci bývají menší. Barva těchto jedinců je tmavá se žlutými skvrnami. Oči jsou žlutozelené. Jedná se o masožravce, potravou bývají obojživelníci, ryby, plži, nebo larvy hmyzu. Během páření samice klade na souš 10-15 vajec. Teplota během inkubace rozhoduje o pohlaví. Většinou se při vyšších teplotách líhnou samičky a při nižších samečci.
zmije v trávě

2. Zmije obecná

I tento zástupce je na listině kriticky ohrožených druhů. Zmije je jediným jedovatým hadem v České republice. Tohoto zástupce můžeme najít nejčastěji na prosluněných místech. Její délka je okolo 60-80 cm. Samci bývají menší. Zmije je díky svému vzhledu podobná užovce hladké. Je tu ale pár podstatných rozpoznávajících znaků. Zmije má na hřbetě charakteristickou klikatou kresbu a štěrbinovitou zornici. Užovka má naopak kulatou zorničku. Zbarvení je v odstínech šedé až černé. Potravou jsou obojživelníci, hlodavci, nebo ještěrky. Při uštknutí zmije nevypouští plnou dávku jedu, ale jen jeho část. Úspěšně ji tato dávka postačí k lovu menších hlodavců. U zdravého dospělého člověka dochází k úmrtí jen ve vzácných případech. Nejedná se o agresivní jedince a raději se vám klidí z cesty. Její pozornost si ale vynutíte nechtěným přišlápnutím, nebo jiným ohrožením.
zelená ještěrka

3. Ještěrka zelená

Je největším druhem ještěrky v ČR. Dosahuje délky okolo 40 cm. Barva je hnědá, nebo zelená. V období páření je možné pozorovat nápadné zbarvení hrdla samců do tyrkysové barvy. Stejně jako ostatní zmíněné druhy je i tato ještěrka v České republice vedena jako kriticky ohrožený druh.