Víme my vůbec, co pijeme za vodu? Takzvaná „pitná voda“, která nám teče z kohoutků, neníve skutečnosti pitná. Jen se na „pitnou vodu“ vytvořila nějaká norma, podle které může obsahovat látky, jež nás přímo neohrožují, ale ve skutečnosti našemu zdraví nejsou prakticky vůbec prospěšné.
voda ve sklenici
Nejenom že máme velmi málo zásob podzemní vody, ale navíc je našim přičiněním tak znečištěná a kontaminovaná chemickými jedy z různých postřiků našich polí, že je to alarmující. Mluví se o tom, ale naše vlády dlouhodobě s tím, aby byla nějaká účinná náprava, nic v podstatě nedělají. Je to zas o moci a velkém zisku…
Ale to se týká zas politiky. A nám nezbývá nic jiného, než se o kvalitní pitnou vodu musíme postarat každý sám, pokud nám záleží na našem zdraví.
Znáte ten nádherný verš od pana Jiřího Žáčka, který začíná:
Odvalil se kamínek, narodil se pramínek,
čerstvá voda, voděnka..
Běží v každém počasí, všecku žízeň uhasí,
dobrá voda, voděnka.
Všechny rány vyhojí, voda umí obojí,
živá voda, voděnka..
špatná voda
Starší generace si určitě pamatuje, jak v lesích nebo v kopcích, na procházkách přírodou, v oblastech, které byly určené k relaxaci, se nacházely pramínky s čistou pitnou vodou, které vytvořily překrásné potůčky. Byly lidmi udržovány tak, aby se lidé mohli kdykoliv této vody napít bez obav, že by mohli mít posléze nějaké zdravotní problémy. V době velkého sucha některé prameny zmizely nebo pramínek vody byl velmi slabý, ale zase se po čase vše obnovilo. A lidé se o tyto prameny s láskou starali. Ale dnes je to u nás už vzácnost.
Bez vody nemůžeme žít, to víme všichni. Staráme se o to, jak vypadáme, snažíme se jíst zdravá jídla a tak bychom neměli litovat investici do kvalitní vody, kterou pijeme doma.
Slyšeli jste o ionizované vodě? Takto upravená čistá voda je pro vaše zdraví doslova zázrakem. Z vašeho těla se díky ní vyplaví všechny kyselé látky, které vašemu tělu škodí. Ionizátor si můžete zakoupit a tak začít žít dlouho a zdravě.