Do hry byly zataženy prakticky všechny čipové občanské průkazy (nejen) na Slovensku.

Elektronický podpis se tak stal prakticky nepoužitelný, šlo o jakousi chybu v kryptovacích algoritmech při práci s prvočísly. Je to svým způsobem podnět a výzva k lidem, aby si uvědomili, do jaké hloubky zasahuje e-government. Zneužitelnost takto citlivých osobních dat je obrovská a zdá se, že „zlaté časy“ obyčejných papírových občanek zatavených v polyetylenové fólii jsou nenávratně pryč. Nebo návratně? To přece záleží na lidech, vždyť oni na e-government přistoupili.
modrý procesor

Ve veřejných a soukromých klíčích je zásadní rozdíl

Člověk, který podepisuje cokoli elektronickým podpisem, k tomu potřebuje tzv. svůj vlastní soukromý klíč. Druhá strana, která podpis přijímá a musí se na jeho originalitu stoprocentně spolehnout, tento podpis musí ověřit pouze na základě veřejného klíče. Jinými slovy, veřejné klíče jsou k dispozici všem, kdo podpisy budou přijímat, tedy teoreticky to může být kdokoliv, zatímco soukromý klíč se nesmí nikomu dostat do rukou a musí být každým z nás pečlivě střežen. Jedna věc je odcizení soukromého klíče fyzickou cestou, druhá věc možnost prolomení soukromého klíče ze strany osob používajících veřejné klíče.
mikroprocesory

Prolomení soukromého klíče by znamenalo katastrofu

Veřejný klíč vydávají certifikační autority, které se tím zavazují, že budou veřejné klíče schopny přijímat soukromé klíče, aniž by došlo k jejich prolomení. Co by znamenalo prolomení soukromého klíče jakoukoli osobou, která má k dispozici veřejný klíč (samo o sobě slovo „veřejný“ znamená, že je dostupný všem)? Naprosto jednoduše by šlo třeba touto cestou vystavit podpis na smlouvě o koupi nebo prodeji nemovitosti. Katastrální úřad by byl povinen reagovat na žádost o změnu vkladu vlastnického práva a přijdete třeba, no třeba o střechu nad hlavou.

Budeme se tedy spoléhat na moderní technologie a „papírovou“ autentifikaci nahradí ta elektronická? Jak už bylo řečeno, je to v lidech samotných, zda si nebezpečí zneužití dostatečně a zřetelně uvědomují.