Přinášíme několik osvědčených rad, jak správně postupovat. Ať už se jedná o ročníkovou, absolventskou, bakalářskou nebo diplomovou práci, postup bude vždy stejný.

1. Rozmyslete si téma práce, pokud raději píšete o faktech, vyberte si odborné, a úzce vymezené téma, ke kterému lze najít dostatek kvalitní novodobé literatury. Pokud neradi vyhledáváte informace zejména v knihách, vymezte si téma práce zeširoka, a spíše takové, které z praxe dobře znáte, nebo pojměte práci spíše formou výzkumu a projektu.
stohy knih

2. Vyberte si vedoucího práce, kterého dobře znáte, a budete si navzájem rozumět. Vyberte si takového, který bude preferovat stejné hodnoty.

3. Stanovte si osnovu práce, kapitol a podkapitol sepište více, pokud by se nějaká nehodila, můžete ji vyškrtnout v průběhu, také se může stát, že nějakou kapitolu v průběhu budete chtít také doplnit, proto je důležité používat v textovém editoru rychlé styly, které se automaticky číslují a formují v obsahu, apod.

4. Sepište si alespoň 7-9 klíčových slov a v knihovně si nechte udělat rešerši, abyste si mohli vybrat vhodnou literaturu.
maturitní klobouk

5. Vyberte si výzkumnou metodu a vytvořte si otázky pro průzkum. Pokud si vyberete dotazníkové šetření nebo anketu, rozdávejte jej respondentů, a mezitím se můžete věnovat teoretické části.

6. Vyhledávejte informace v knihách, všechny zajímavosti si ihned poznamenejte nebo založte.

7. Než seženete respondenty, sepište celo teoretickou část.

8. Shromážděte vyplněné dotazníky nebo proveďte rozhovory a vyhodnoťte praktickou část.

9. Vyhodnoťte závěry výzkumu a celé práce pro Vaši praxi a další působení.

10. Zkontrolujte si požadavky školy na formální část práce a proveďte finální korekturu.

11. Na základě referencí si vyberte kvalitní tiskařskou společnost a nechce si práci vytisknout dle představ.

Věříme, že s našimi tipy hravě obstojíte a dopadnete na výbornou.