Lucembursko hraničí s Belgií na západě, s Německem na východě a na jihu s Francií. Je zakládajícím členem NATO, Evropské unie a OECD.

Hlavní město, Luxembourg leží na soutoku řek Pétrusse a Alzette.

Roku 1354 Lucemburku propůjčil král Karel IV. statut samostatného vévodství a jako vládce zde ustanovil bratra Václava, který roku 1355 zemi spojil s Brabantskem. Roku 1383 zemřel jako bezdětný a území připadlo synovi Karla IV., českému králi Václavovi.

V současnosti je Lucembursko jediné velkovévodství na světě.

dům v Lucembursku

Jako správní turisté navštivte Katedrálu Notre-Dame, kde v kryptě sv. Petra je pohřbený otec Karla IV., Jan Lucemburský.

Krásné pohledy na údolí obou řek se vám naskytnou z Citadelle du St. Esprit.

Můžete si zde prohlédnout dřevěnou sošku patronky Panny Marie Utěšitelky. O kousek dál vás zaujme pohled na pozůstatky středověkých hradeb, ze kterých je úchvatný výhled do údolí na říční kanál, starobylé domy a mosty.

Za vidění určitě stojí místní kasematy – Casemates de la Pétrusse a Casemates du Bock. Nacházejí se v místě, kde stál první hrad Lucilinburhuc, který byl postavený roku 963.
město lucembursko

Rovněž tu sídlí Evropský soudní dvůr, nebo Sekretariát Evropského parlamentu. Ty naleznete v moderní čtvrti Kichberg.

Jistě vás potěší návštěva Národního muzea dějin a umění (Nationa Museum of History and Art).

Můžete navštívit Muzeum moderního umění velkovévody Jeana, nebo Přírodovědné muzeum.

Krásný výhled na město vám nabídne promenáda Chemin de La Corniche. Je považována za nejkrásnější trasu v Evropě.

Projděte si tuto vyhlídkovou trasu, která vám na skalnatém kopci zvaném Bock ukáže nádherný výhled nad řekou Alzette. Nachází se kousek od Velkovévodského paláce a kromě výhledu na údolí řeky uvidíte opatství Neumünster a historickou čtvrť Grund, kde stojí staré hrázděné domy.

, která se vám nabízí již zmiňovaným Velkovévodským palácem. Stojí v centru města a od roku 1890 je oficiální rezidencí velkovévody lucemburského. Už od 16. století do konce 18. století renesanční budova byla radnicí. Za druhé světové války fungovala jako koncertní hala a hospoda a vznikly nedozírné ztráty, co se týká uměleckých artefaktů a nábytku.

Palác není přístupný veřejnosti. Návštěvy jsou povoleny výjimečně v letních měsících.

Náměstí Place Guilaume je dnes oblíbenou pěší zónou turistů. Dříve zde stával františkánský klášter.

Na druhém hlavním náměstí Place d´Armes bývají pořádané akce, jako jsou koncerty, taneční představení, nebo divadla. Visí zde pamětní deska se jménem Jana Palacha. Ve francouzštině je napsáno, kdo byl, proč a kdy zemřel.

Země je převážně frankofonní, ale lidé spíš kulturně tíhnou k Němcům.

Poznávat historii a kulturu jiných zemí je úžasné. Při procházce a prohlížení pamětihodností si lépe uvědomíte, odkud pocházel náš panovník Karel IV.

Zavítejte do lucemburské metropole a poznejte historii i kulturu
4 (80%)1